Nyheter

Hållbara godbitar från Grönköping

Tematiskt urval, 2019hallbara-godbitar

Inte sällan förebådar det som utspelar sig i Grönköping vad som sedan sker på andra håll. I den här boken finns flera exempel på texter som med analytisk prognosförmåga och knivskarp trendkänslighet beskriver företeelser som senare inträffar på politiska, kommunaladministrativa, ekonomiska och kulturella arenor i resten av landet.

Gå till boksidan

 

Grönköping Idyll med skärpa

Grönköpings Veckoblad  Årsbok 2018gronkoping-en-idyll-med-skarpa

Grönköpings Veckoblad speglar sedan 1902 den aktuella svenska verkligheten. Med mild skärpa i satiren skildras i den månatligen utkommande veckotidningen aktuella politiska, kommunaladministrativa, näringslivsekonomiska och livstilstrendiga händelser och förhållanden.

Gå till boksidan

 

MENINGSVERKET

meningsverketMyndigheten MENINGSVERKET skapades för att ge sökande  människor vägledning gällande livets mening. Verkets rådgivare erbjuder ett tjugotal svar på meningsfrågan och syftet är att varje person ska erhålla ett individuellt anpassat svar, som ger depressionsmotverkande stabilitet i tillvaron. I en av verkets korridorer behandlas även begreppet lycka.
Romanen skildrar huvudpersonens besök i myndighetens olika rådgivningsrum, varvid filosofiska och livsstilsrelaterade diskussioner uppstår.

Gå till boksidan

0