Välkommen

sommar

OBS!  Nu går det att swish-betala alla beställningar:  070-650 14 58

Den 17 maj 2018 utkommer den nya romanen MENINGSVERKET.

I början av september 2017 utkom Grönköpings Veckoblads årsbok 2017:  Grönköping i trendens framkant.

De tre senast utgivna boktitlarna är:

Kulturella godbitar från Grönköping utkom i april 2017. Boken innehåller ett urval artiklar och notiser på temat kultur (i alla former) från Grönköpings Veckoblad.

Ensam under stjärnornaen roman om en bergslagsby på 1950-talet. Tidskriften Kulturens recensent skriver:   ”I samtal, fest och vardag får vi följa människor i en svunnen tid, livfullt skildrat under ett halvår fram till den första snön.”

Glimtar i tiden innehåller 116 naturlyriska, allmänpoetiska, existensfilosofiska och småkluriga haikudikter,  dvs treradiga tänkvärdheter enligt japansk modell.