Jubilariska godbitar från Grönköping

JubilariskagodbitarfranGronkoping

Grönköpings Veckoblad har utkommit sedan 1902 och från 1961 har Rolf Christerson medverkat i denna milt satiriska, småstadsidylliska spegel av vad som tilldrar sig i det omgivande samhället (Sverige med omnejd).

I Grönköpings Veckoblad skildras aktuella händelser och ideologitrender inom politik, kommunal administration, kultur, näringsliv, banker, polisväsen, vård, skola, omsorg, sport och allmänna livsstilar.

I den här boken finns ett texturval som omfattar drygt 300 av de mer än 4000 artiklar och notiser som författaren har fått publicerade i Veckobladet fram till juni 2021.

Boken innehåller även en förteckning över 112 personer i Grönköping, av vilka ett 20-tal har skapats av den jubilerande skribenten, och en lista över vanliga förkortningar som används i det ärevördiga nyhetsbladet.

ISBN 978-91-985605-5-8

0