MENINGSVERKET

meningsverketNy, bearbetad och utvidgad upplaga 2020!

Romanen skildrar huvudpersonens besök i myndighetens olika rådgivningsrum, varvid filosofiska och livsstilsrelaterade diskussioner uppstår.

Innehållsdeklaration

Typ av bok: Idéroman i nutid.
Målgrupp: Läsare med sinne för det väsentliga.
Huvudingredienser: Lycka, existens och livsmening.
Tillsatsämnen: Filosofi, psykologi, kosmologi.
Dramatisk dramaturgi: Näppeligen.
Krånglig intrig: Inte alls.
Problemfyllda relationer: Egentligen inte.
Spänning: Obetydlig.
Våld och blod: Självfallet icke.
Romantik: Ytterst försiktig.
Dialoger: Frekventa.
Dolda referenser: Otaliga.
Språkliga finurligheter: Absolut.
Svåra ord och långa meningar: Jajamän!
Begriplighet: Klarspråk – trots allt.
Lyckligt slut: Kan ej uteslutas.
Aktualitet: Största möjliga.
Utförande: Hårda pärmar.
Antal sidor: 288
Antal ord: 63.917
Varning: Kan innehålla spår av humor och satir.

ISBN 978-91-985605-2-7

0