Grönköping

 

Utvalda godbitar från Grönköping

utvaldagodbitar

Boken innehåller ett urval av mina artiklar och notiser till Grönköpings Veckoblad från de senaste sju åren. Även ett stort antal texter som skrivits för Veckobladet, men inte fått plats i tidningen finns med i boken. Mycket helt nytt alltså även för vana GV-läsare.

Gå till boksidan

 

Grönköping klarar krisen

Grönköpings Veckoblad Årsbok 2022Grönköping klarar krisen

I årets årsbok medverkar 22 skribenter med texter som har publicerats i Grönköpings Veckoblad under det senaste året. En nyhet är att även ett antal fortfarande aktuella texter som inte fått plats i Veckobladet finns med i boken. Ett annat nytt inslag är att prominenta personer i Grönköping bidrar med personliga valspråk.

Gå till boksidan

 

Grönköping speglar tidsandan

Grönköpings Veckoblad Årsbok 2021Grönköping speglar tidsandang

Årsboken Grönköping speglar tidsandan innehåller ett urval av de bästa artiklarna, notiserna, ledarna, dikterna, transpirationerna och Pressgrannarna från Grönköpings Veckoblad under perioden september 2020 till oktober 2021.

Gå till boksidan

 

Jubilariska godbitar från Grönköping

Jubilariska godbitar från Grönköping

Grönköpings Veckoblad har utkommit sedan 1902 och från 1961 har Rolf Christerson medverkat i denna milt satiriska, småstadsidylliska spegel av vad som tilldrar sig i det omgivande samhället (Sverige med omnejd).
I den här boken finns ett texturval som omfattar drygt 300 av de mer än 4000 artiklar och notiser som författaren har fått publicerade i Veckobladet fram till juni 2021.

Gå till boksidan

 

Grönköping förklarar läget

Grönköpings Veckoblad Årsbok 2020Grönköping förklarar läget

Ny årsbok från Grönköpings Veckoblad: Grönköping förklarar läget.
Boken ger en välbalanserad nyhetsrapportering från Grönköping med omnejd (Sverige).

Gå till boksidan

 

Management by Grönköping

Tematiskt urval, 2014-2019Management by Grönköping

Management enligt Grönköpingsmodellen kännetecknas av att verksamheten i företag, kommuner och organisationer genomsyras av en inspirerande och smått sangvinisk (överoptimistisk) tilltro till den egna förmågan att styra allt till det bästa. Alla som vill bli framgångsrika verksamhetsledare kan, genom att läsa och begrunda texterna (s.k. cases eller fallstudier) i den här boken, räkna med en personlig utveckling som gränsar till det häpnadsväckande. Detta resultat garanteras av den lokala superstjärnan på expert-området – managementkonsult Åke Schwung!

Gå till boksidan

 

Grönköping håller stilen

Grönköpings Veckoblad Årsbok 2019gronkopinghallerstilen

I Grönköpings Veckoblad och föreliggande årsbok skildras vad som tilldrager sig i den fiktiva småstadsidyllen Grönköping. Politiska, kulturella, kommunaladministrativa, näringslivsekonomiska och livsstilstrendiga händelser, utspel och förhållanden redovisas i artiklar, notiser och dikter. För den som följer med i nyhetsflödet från vanliga tidningar och andra medier torde igenkänningsfaktorn vara påtaglig.

Gå till boksidan

 

Hållbara godbitar från Grönköping

Tematiskt urval, 2019hallbara-godbitar

Inte sällan förebådar det som utspelar sig i Grönköping vad som sedan sker på andra håll. I den här boken finns flera exempel på texter som med analytisk prognosförmåga och knivskarp trendkänslighet beskriver företeelser som senare inträffar på politiska, kommunaladministrativa, ekonomiska och kulturella arenor i resten av landet.

Gå till boksidan

 

Grönköping Idyll med skärpa

Årsbok 2018gronkoping-en-idyll-med-skarpa

Grönköpings Veckoblad speglar sedan 1902 den aktuella svenska verkligheten. Med mild skärpa i satiren skildras i den månatligen utkommande veckotidningen aktuella politiska, kommunaladministrativa, näringslivsekonomiska och livstilstrendiga händelser och förhållanden.

Gå till boksidan

 

Grönköping i trendens framkant

Årsbok 2017gronkoping-i-trendens-framkant

Grönköpings Veckoblad speglar den aktuella svenska verkligheten. År 2016 firade den milt satiriska och alltid trendmedvetna tidningen sitt 100-årsjubileum.

Denna årsbok innehåller ett kräset urval av informativa artiklar, aktuella notiser, pressgrannar (roliga citat från andra tidningar) och dikter såväl på svenska som på transpiranto. Dessutom återfinns skribentförteckning och ett 25-tal fotografier.

Gå till boksidan

 

Vinstvarning i Grönköping

Årsbok 2001vinstvig

Det bästa från årets utgåvor av Grönköpings Veckoblad: artiklar, notiser, riksmötesbrev, finstämda dikter av A. Vestlund, transpirationer av L. Hagwald och naturligtvis Pressgrannar – dråpliga citat från Veckobladets tidningskollegor runt om i landet.

128 sidor, ett flertal autentiska fotografier, tryckanpassat papper och förord av hr chefredaktör Erik Blix.
Ytterligare ett 17-tal av Veckobladets skickligaste skribenter är representerade i årsboken.

Gå till boksidan

 

Kulturella godbitar från Grönköping

Tematiskt urval, 2017kulturella-godbitar

Boken innehåller ett urval artiklar och notiser från Grönköpings Veckoblad på temat kultur – i alla former. Aktuella filmgalor, musikfestivaler, litteraturfejder, konstprojekt, kulturdebatter, kommunala administrationsfinesser, politik, näringsliv och allmänna livsstilstrender skildras.

Gå till boksidan

 

Politiska godbitar från Grönköping

Tematiskt urval, 2014politiskagodbitar

Politiska godbitar från Grönköping ger nya perspektiv på den politiska regeringsbildningssituationen och lika underhållande som infallsvinklad inspiration! I boken finns ett urval artiklar och notiser som speglar det politiska nyhetsflödet i den lilla staden vid foten av Gökmassivet. Även en del texter med anknytning till näringsliv och kommunal administration har tagits med. De flesta av artiklarna och notiserna i boken har publicerats i Grönköpings Veckoblad under de senaste tre åren.

Gå till boksidan

 

0