Dagar Tankar Drömmar

dagartankardrommar

Uppväxt, studier, familjeliv och arbetsliv under framstegsoptimismens tidevarv i Sverige.

Dagar Tankar Drömmar innehåller anteckningar från 1956 till 1989. Vardagshändelser och specialla tilldragelser skildras i autentiska, oredigerade noteringar från det sista folkskoleåret, läroverkstiden, militärtjänsten, universitetsstudier, kärleken, barnen, resor med familjen och till konferenser, arbetet som lärare, kursredaktör, pedagogikskribent, ledarskapskonsult, kåsör i Svenska Dagbladet, medarbetare i Grönköpings Veckoblad, författare och bokförlagsentreprenör.

Boken skildrar den tid som flytt utifrån anteckningar om händelser och upplevelser, som gjordes där och då – inte som bearbetade minnesbilder.
Författaren har vuxit upp i Karlskoga och Älvhyttan, bott i Uppsala som student och sedan med familjen i Helsingfors, Sundsvall, Västerås och Vikarbyn i Rättviks kommun.

ISBN 978-91-985605-9-6

Hård pärm, 336 sidor.

0