Kommunala godbitar från Grönköping

Av Rolf Christerson

kommunalaKommunala godbitar från Grönköping innehåller ett texturval från Grönköpings Veckoblad. De flesta av artiklarna och notiserna har publicerats under åren 1990—1994. Som framgår av titeln är bokens tema den kommunala administrationens byråkratiska innovationer i tider av förändring och privatisering.

Självfallet behandlas även kommunens kultur, skolväsen, politik, socialvård och allmänna finanser. Som den mest betydande tjänstemannen i Grönköping med omnejd intar givetvis hr informationssekreterare Viking Helmersson en framträdande plats i den föreliggande godbitsvolymen. Hr H. förestår bl a att den överdrivna kommunala servicevänligheten avvecklas och att de nyvalda politikerna utbildas i klokt beslutsfattande.

Stadsrådet Joel Eriksson (s) håller tal, hr tf ekonomichef Elmer Jigebring låter konsultsanera kommunens finanser och hr lekmammapolitiker Hilbert Florin kräver beslut om förbättrad välfärd. Frkn konferensvärdinnan Agneta Palmodin, 27, blir indragen i en kundvårdskonflikt samtidigt som fru sociopsykolog Frida Pjälterud-Glad utvärderar Läspeskolan. Dessutom utsätts hr förre förrädaren Hildor Peterzohn för en teoretiskt sett mycket lyckad krogvård.

Om någon läsare skulle upptäcka likheter mellan Grönköping och sin egen hemkommun ställer sig författaren icke helt oförstående, men hänvisar till slumpmässiga tillfälligheter.

128 sidor, hård pärm

0