Hållbara godbitar från Grönköping

politiskagodbitarGrönköpings Veckoblad skildrar märkligheter inom politik, administration, kultur, näringsliv och trendiga livsstilar i dagens samhälle. Oftast sker detta i form av relativt mild och lekfull satir, men stundom bränner det till. Fiktionen Grönköping speglar vad som händer i övriga Sverige genom att verkliga nyhetshändelser och trender gestaltas i den idylliska staden vid foten av Gökmassivet.

Inte sällan förebådar det som utspelar sig i Grönköping vad som sedan sker på andra håll. I den här boken finns flera exempel på texter som med analytisk prognosförmåga och knivskarp trendkänslighet beskriver företeelser som senare inträffar på politiska, kommunaladministrativa, ekonomiska och kulturella arenor i resten av landet.

Politiker, bankdirektörer, kulturprofiler och kommunala tjänstepersoner, som vet med sig att de är en smula känsliga och lättkränkta bör minimera läsningen av den här boken.

Texterna i Hållbara godbitar från Grönköping har skrivits av Rolf Christerson som har fått 3.982 texter publicerade i Grönköpings Veckoblad sedan 1961.

Hård pärm, 144 sidor. Innehåller förteckning över 105 personer i Grönköping och stilenliga fotografier.

0