Chefens humorbok

Av Rolf Christerson

humorbokDen här boken innehåller hundratals roliga historier, vitsar och aforismer – såväl klassiska roligheter som nya. Alla med minsta sinne för humor kan läsa denna stimulerande samling av finurliga formuleringar och dråpliga anekdoter. Andra, utökade upplagan , oktober 1999.

Som en särskild service för chefer och andra ledare inom företag och förvaltningar har roligheterna sorterats under olika arbetslivsanknutna rubriker, t ex Rekryteringsbesvär, Personalrelationer, Beslutsvånda, Vitsar som förvillar motparten vid förhandlingar, Kompetensproblem, Samarbetskonflikter, Sammanträdesaforismer, Klart olämpliga vitsar, Revirstrider och Multimediala vitsar med IT. I några inledande kapitel utreds vad som är roligt och vem som skrattar åt vad – inkl en rolighetsbaserat personlighetstest. Betydelsen av humor på våra arbetsplatser behandlas även. Chefens humorbok är en rolig nöjesbok för alla humorintresserade. Den som råkar vara chef kan dessutom läsa boken med gott samvete eftersom läsningen är klart kompetensutvecklande.

112 sidor, hård pärm

0