Ledarskap

Med humanism, humor och hängivelse av Rolf Christerson

ledarskapVem blir chef? Rekryteras verkligen människor som har förutsättningar att bli goda ledare? Kan man utbildas till att bli en bra chef? Hur sker den bästa ledarutvecklingen? Vad krävs av framtidens ledare?

Den här debatt- och inspirationsboken tar upp dessa frågor. Managementkonsulter och ledarskapskonferenser häcklas en aning samtidigt som rekryteringsbranschens kompetens och värderingar ifrågasätts. Dessutom innehåller boken en genomgång av ett stort antal ledarskapsmodeller. Arbetets mening utreds och de vanligaste fallgroparna för en chef som vill vara en god personalledare presenteras. Och framställningen kryddas med en mängd citat av kända och okända företagsledare, forskare, filosofer, författare och humorister.

Boken bör självfallet läsas av alla blivande och verksamma chefer. Ledarskapskonsulter, personalmänniskor och chefsutvecklare inom företag, förvaltningar och organisationer utgör en annan målgrupp. Förhoppningsvis har även alla som driver mindre företag, eller själva har en chef, glädje av den här boken.

128 sidor, hård pärm

0