Chefens idébok

-ledarskap för 2000-talet
Av Rolf Christerson

idebokDet finns mängder av ledarskapsböcker. Chefens idébok tar i koncentrerad form upp det väsentligaste i fråga om modern personalledning. I 38 kapitel behandlas allt från förändringsarbete till konflikthantering och föredragningsteknik. Konkreta råd och metoder för tidsplanering, stresshantering, beslutsfattande, etik, samarbete, kompetensutveckling, handledning, rekrytering, medarbetarsamtal, mötesteknik m m ges i form av checklistor, frågebatterier, analys- instrument och åtgärdsförslag.

Från recensioner av tidigare upplagor:

”Mycket humoristisk, klok och koncis bok om ledarskap!”
”En inspirationskälla för alla chefer”
”Sammanfattar annan ledarskapslitteratur”

Femte omarbetade upplagan. Hård pärm. 224 sidor.

0