Chefens tröstbok

Av Rolf Christerson

chefensEfterfrågan på chefsmässig tröst växer och den första utgåvan av Chefens tröstbok är slutsåld. Mot denna bakgrund utkommer nu denna nya och utökade version av den i beslutsfattarkretsar så uppskattade boken.

Chefer förväntas ge stöd och uppskattning till sin omgivning, men dessvärre förstår inte alla att även människor med makt behöver beröm och tröst. Denna bortglömda grupp är alltså i stort behov av positiv uppmärksamhet.

I den här boken har jag i 9 kapitel samlat 99 besvärliga situationer som en verksamhetsledare kan möta.

För varje problemsituation ger jag relativt konkreta och tröstande råd – som bygger på min mångåriga erfarenhet och ledarskapskonsult – till hjälp och stöd för alla missförstådda chefer i deras kompetenskrävande ledningsarbete.

Även om Chefens tröstbok främst riktar sig till personer i ansvarig ställning kan den självfallet läsas av alla som känner eller har hört talas om chefer.

112 sidor, hård pärm

0