Chefens nya tröstbok

Chefens tröstbok

Utkommer i november 2020!

Alla har eller har haft en chef!

Den här boken vänder sig till chefer och ledare i företag, myndigheter, regioner, kommuner, församlingar och andra organisationer. Även du som siktar på att bli chef har nytta av boken. För att inte tala om alla som har eller har haft en chef.

De 111 situationer som beskrivs bygger i betydande utsträckning på konkreta fall som författaren träffade på under sin mångåriga verksamhet som ledarskapskonsult runt om i landet. Råden som ges är väsentligen av det icke fullt så seriösa slaget.

Förhoppningen är att läsarna först och främst ska bli roade, därnäst känna empati för chefer i trångmål och med drabbade medarbetare. Även viss tankestimulans med kompetensutveckling borde ligga inom räckhåll.
Rekommenderad läsning för alla humorsinnade med chefsanknytning!

ISBN 978-91-985605-4-1
Hård pärm, 128 sidor.

0