Framtidsväven – 87 innovationer i tiden

av Rolf Christerson

framsida_framtidsvaven-page-001Förändringstakten är hög på många områden samhället. Den här boken behandlar 87 innovationer som under de närmaste åren kommer att få växande betydelse. Forsknings- och produktutvecklingsläget redovisas under följande rubriker:

 • Biologi och medicin
 • Information och kommunikation
 • Energi
 • Jordbruk och livsmedelsförsörjning
 • Persontransporter
 • Robotar
 • Hjälpmedel i vardagen
 • Utbildning och undervisning
 • Byggande och bostäder
 • Ekonomi
 • Sociala innovationer
 • Befolkning

Framtidsväven sammanfattar vad som händer på innovationsfronten och pekar på ett antal betydelsefulla framtidstrender. Efter varje avsnitt i boken finns reflektionsfrågor att diskutera i studiecirklar, skolor, högskolor, företag, utvecklingsforum, myndigheter, förvaltningar, ideella organisationer och politiska församlingar.

Boken inleds med tre korta avsnitt: Hur ser idealsamhället ut?, Historiska förändringsperioder och Världen förändras ständigt (globala förändringstrender).

Exempel på frågor som behandlas i boken:

 • Fördelar och nackdelar med ökad koldioxidhalt i atmosfären.
 • Är verkligen fler lärare vad skolan främst behöver?
 • Vilket land är bäst att leva i?
 • Blir robotar mer intelligenta än människor?
 • Sociala innovationer som berikar vardagslivet.

I boken finns även tänkvärda citat från författare, forskare och filosofer.  Dessutom ingår tio halvdåliga fotografier.

Hård pärm, 128 sidor.   Boken utkom den 8 januari 2015.

ISBN 978-91-980837-2-9

0