Utvalda godbitar från Grönköping

utvaldagodbitar

Boken innehåller ett urval av mina artiklar och notiser till Grönköpings Veckoblad från de senaste sju åren. Även ett stort antal texter som skrivits för Veckobladet, men inte fått plats i tidningen finns med i boken. Mycket helt nytt alltså även för vana GV-läsare.

En mängd stiltrogna fotografier underlättar läsningen. Känsliga läsare bör dock iaktta försiktighet – spår av satir kan finnas i somliga texter.

Grönköping är, som bekant, trendledande när det gäller politiska tankar, kommunal administration och allmänna livsstilar.

Hård pärm, 128 sidor.
ISBN 978-91-989037-0-6

0