Chefens nöjesbok

Av Rolf Christerson

nojesbokVår dagliga verklighet är verkligen inget skämt. Inte minst chefens ansvarsfyllda arbetsvardag präglas i betydande utsträckning av problem och konflikter. Alla ledande chefer har därför ett legitimt behov av att regelbundet koppla av med perspektivförskjutande nöjesläsning.

Chefens nöjesbok innehåller mer eller mindre samma beskrivningar av en mängd företeelser som torde vara välkända för beslutsfattare och administratörer inom näringsliv, stat och kommun. Sammanträden, kurser och konferenser behandlas lika väl som ledarstilar, konstruktiv kritik och äkta positivt tänkande.

Andra aktuella kapitelrubriker:

  • Utställningens etikett
  • Personliga kontaktspalten
  • Lekar för chefer
  • Tidens trender och tendenser
  • Månadshoroskop för chefer
  • Svensk optimism inför VM i PA
  • Testa dig själv: Är du en bra chef?

Chefens nöjesbok rekommenderas varm av författaren! Boken bör läsas av alla som någon gång varit anställda och haft en chef eller själva varit en sådan.

96 sidor, hård pärm

0