Affärsmässiga godbitar från Grönköping

affarsmassigaDenna aktuella och nya upplaga av Affärsmässiga godbitar från Grönköping innehåller ett urval artiklar och notiser från Grönköpings Veckoblad 1989—1996. Merparten av texterna behandlar det lokala bank- och näringslivet i konjunkturväxlingarnas turbulenta tidevarv, men även allehanda kommunala affärer berörs.

Hr sparbanksdirektör Jules Vedbom analyserar det finansiella läget och ger goda råd, hr informationssekreterare Viking Helmersson informerar kommunalt och lägger sig i, hr förre förrädaren Hildor Peterzohn marknadsför energiskt nya affärsidéer och frkn konferensvärdinnan Agneta Palmodin, 27, erbjuder komfortabel tröst å Gökmassivets Konferenscentrum. Dessutom kan industriroboten Gusten, F:a Låsar & Tänger, glädja sig åt en egen trygghetsfallskärm.
Skarpsynta läsare kan möjligen upptäcka vissa likheter mellan det som sker i Grönköping och nutida händelser å det storsvenska riksplanet. Författaren vill dock understryka, att somliga överensstämmelser är rent slumpmässiga och så gott som oavsiktliga.
Boken innehåller även ett flertal fotografier samt en någorlunda tillförlitlig karta över Grönköping med omnejd.

128 sidor, hård pärm

0