Vågspel trots allt

vagspel”Christersons prosa karakteriseras av ett lätt och luftigt anslag, där humorn ofta ges spelrum.  – – – Det är allmängiltigt, ofta träffande.”  (Dala-Demokraten)

”Christerson har lyckats väl med att fånga de olika rösterna.”  (Falu Kuriren)

Tolv personer – bl.a. kommunalråd, småföretagare, konstnär – funderar på var sitt håll (men samma dag) över vad som är viktigt i livet – i nutid, dåtid och framtid. De tänker, minns, upplever, drömmer, fruktar och hoppas. Minnen, dagdrömmar och framtidsplaner blandas med tankar om hur individen formas och om människans plats i universum. Lycka och mening, ansvar och skuld, oro och framtidstro, ensamhet, konflikter, tvånget att välja, konstens betydelse, arbete och relationer är några av de teman som behandlas.
Kort sagt handlar boken om hur vi ser på oss själva och varandra.

Boken är Rolf Christersons sjätte roman. Den är försedd med hård pärm, omfattar 208 sidor och innehåller 63.015 ord.

Varning!

”Vågspel trots allt” är inte lika lättsam som Värmlandsromanen ”En stjärna i skogen” från 2009, som erhöll utomordentliga recensioner i de enda två tidningar/tidskrifter som då fick ett recensionsexemplar. En recensent associerade till Nikolaj Gogol, Dag Solstad, Bo Balderson, Arto Paasilinna och Birger Sjöberg.

OBS! Den som köper boken erhåller därmed medlemskap i förlagets VIP-klubb.

0