Kulturella godbitar från Grönköping

nugarjag
Boken innehåller ett urval artiklar och notiser från Grönköpings Veckoblad på temat kultur – i alla former.  Aktuella filmgalor, musikfestivaler, litteraturfejder, konstprojekt, kulturdebatter, kommunala administrationsfinesser, politik, näringsliv och allmänna livsstilstrender skildras.

Författaren har medarbetat i Grönköpings Veckoblad sedan 1961.

Hård pärm, 128 sidor, foton, personförteckning.

ISBN 978-91-980837-5-0

0