Pedagogiska godbitar från Grönköping

pedagodgronPedagogiska godbitar från Grönköping innehåller ett urval artiklar och notiser från Grönköpings Veckoblad 2001 – 2006. Texterna handlar främst om utbildningsmässiga nyheter på Läspeskolan, Gökmassivets Konferenscentrum och Folkliga Bildningsfrämjandet.

Den progressiva pedagogikens huvudpersoner är hr grundrektor Ludvig Hagwald, frkn konferensvärdinnan Agneta Palmodin, 27, och hr folkbildningsmagister Gustaf Negusson. Även kommunens informationssekreterare hr Viking Helmersson och hr arbetsförmedlings-föreståndare Kent-Göran Pall figurerar som ansvariga för personalutbildning och andra byråkratiska effektivitetssatsningar.

”Läspeskolans elevgrupper ha under vårterminens lopp blivit allt mindre och därmed mer lärartäta och pedagogiskt hanterbara, meddelar en stolt hr grundrektor Ludvig Hagwald och tillbakavisar samtidigt med harm alla insinuationer (orättvisa åhopp) om att den observerade tendensen skulle sammanhänga med den ökande skolkningsfrekvensen bland eleverna.”

Hård pärm, 112 sidor, ett flertal illustrativa fotografier.

0