Grönköping Idyll med skärpa

Grönköpings Veckoblad  Årsbok 2018gronkoping-en-idyll-med-skarpa

Grönköpings Veckoblad speglar sedan 1902 den aktuella svenska verkligheten. Med mild skärpa i satiren skildras i den månatligen utkommande veckotidningen aktuella politiska, kommunaladministrativa, näringslivsekonomiska och livstilstrendiga händelser och förhållanden.

Denna årsbok innehåller ett urval såväl roande som tänkvärda artiklar, notiser och dikter från utgåvorna september 2017 till och med juni 2018. Ett flertal av bokens texter torde med fördel kunna citeras vid konferenser, utbildningsdagar, politiska sammankomster och andra tillfällen då alltför verklighetsflyende visioner riskerar att resultera i ogenomtänkta åtgärdsbeslut.

Boken innehåller även en förteckning över de skribenter som har bidragit med texter.   Boken utkommer den 20 augusti.

ISBN 978-91-980837-8-1

Numrerat, signerat ex. Pris: 190:-

Loading Uppdaterar varukorg...

Onumrerat, osignerat ex. Pris: 140:-

Loading Uppdaterar varukorg...