Grönköping Idyll med skärpa

Grönköpings Veckoblad  Årsbok 2018gronkoping-en-idyll-med-skarpa

Grönköpings Veckoblad speglar sedan 1902 den aktuella svenska verkligheten. Med mild skärpa i satiren skildras i den månatligen utkommande veckotidningen aktuella politiska, kommunaladministrativa, näringslivsekonomiska och livstilstrendiga händelser och förhållanden.

Denna årsbok innehåller ett urval såväl roande som tänkvärda artiklar, notiser och dikter från utgåvorna september 2017 till och med juni 2018. Ett flertal av bokens texter torde med fördel kunna citeras vid konferenser, utbildningsdagar, politiska sammankomster och andra tillfällen då alltför verklighetsflyende visioner riskerar att resultera i ogenomtänkta åtgärdsbeslut.

Det här årsboken från Grönköpings Veckoblad innehåller alltså humor i text och bild av ett slag som effektfullt kompletterar andra former av komik och satir i dagens samhälle.

Boken innehåller även en förteckning över de skribenter som har bidragit med texter.   Boken utkom den 23 augusti.

ISBN 978-91-980837-8-1

Det högre priset innebär att boken förses med gyllene siffra (= numrerat ex.) och signering av årsboksredaktören (hr riksdagsman Krökén i Kröken är dessvärre helt upptagen av de pågående regeringsunderlagsförhandlingarna).

 

0