Grönköping speglar tidsandan

Gronkoping speglar tidsandan

Grönköpings Veckoblad är en satir- och skämttidning som har utkommit i obruten följd sedan 1902. Trots namnet är tidningen ett månadsblad (10 nr per år).

Årsboken Grönköping speglar tidsandan innehåller ett urval av de bästa artiklarna, notiserna, ledarna, dikterna, transpirationerna och Pressgrannarna från Grönköpings Veckoblad under perioden september 2020 till oktober 2021.

Texterna speglar aktuella nyhetshändelser och trender i det svenska samhället genom att dessa förmedlas ur den idylliska småstadens perspektiv. Grönköpings makthavare och övriga medborgare gestaltar nutidens svenska verklighet inom politik, kultur, näringsliv, sjukvård, skola, polisväsen, banker, nöjesliv, sport och kommunal administration.

Boken innehåller även en förteckning över de 23 skribenter som har bidragit med utvalda texter. Plus namnen på Veckobladets chefredaktörer från starten.

ISBN 978-91-985605-6-5

0