MENINGSVERKET

meningsverket Myndigheten MENINGSVERKET skapades för att ge sökande  människor vägledning gällande livets mening. Verkets rådgivare erbjuder ett tjugotal svar på meningsfrågan och syftet är att varje person ska erhålla ett individuellt anpassat svar, som ger depressionsmotverkande stabilitet i tillvaron. I en av verkets korridorer behandlas även begreppet lycka.
Romanen skildrar huvudpersonens besök i myndighetens olika rådgivningsrum, varvid filosofiska och livsstilsrelaterade diskussioner uppstår.

MENINGSVERKET är författarens nionde  roman.

Hård pärm, 240 sidor.
ISBN 978-91-980837-7-4

 

0