Grönköping klarar krisen

gronkopingklararkrisen

I årets årsbok medverkar 22 skribenter med texter som har publicerats i Grönköpings Veckoblad under det senaste året. En nyhet är att även ett antal fortfarande aktuella texter som inte fått plats i Veckobladet finns med i boken. Ett annat nytt inslag är att prominenta personer i Grönköping bidrar med personliga valspråk.

Boken innehåller 128 sidor, är illustrerad med stilfulla fotografier (nyskrivna bildtexter) och har hårda pärmar.

ISBN 978-91-985605-8-9

0