Politiska godbitar från Grönköping

Politiska godbitar från Grönköping ger nya perspektiv på den politiska regeringsbildningssituationen och lika underhållande som infallsvinklad inspiration!  Den som planerar att ge bort boken och tycker att 120 kr är alltför presentbilligt kan välja att betala 160 kr och får då ett guldnumrerat ex med dedikation.

politiskagodbitarStaden Grönköping grundlades på 1200-talet av Konung Erik Läspe och Halte. Sedan 1902 utkommer tidningen Grönköpings Veckoblad. I detta månatligen utkommande nyhetsblad omtalas vad som händer i den idealsvenska kommunen – av tradition belägen mellan Hjo och Skövde.   Under ett valår blir det, om möjligt, ännu tydligare att händelserna i Grönköping uppvisar betydande likheter med det som sker i riket, vilket resulterar i förhållandevis mild samhällssatir.

I Politiska godbitar från Grönköping finns ett urval artiklar och notiser som speglar det politiska nyhetsflödet i den lilla staden vid foten av Gökmassivet. Även en del texter med anknytning till näringsliv och kommunal administration har tagits med. De flesta av artiklarna och notiserna i boken har publicerats i Grönköpings Veckoblad under de senaste tre åren.

Boken vänder sig särskilt till politiker, politiska kommentatorer, väljare och övriga skattebetalare. Alla kan vi lära av det grönköpingsmässiga idealet.

Författaren Rolf Christerson har medarbetat i tidningen sedan 1961.

0