Glimtar i tiden

glimtar i tiden

Den här samlingen innehåller ett urval haikudikter – många har publicerats tidigare, men de flesta är nyskrivna. Haiku är en japansk diktform som i svensk språkdräkt består av tre rader med fem, sju respektive fem stavelser. Det innebär att den iakttagelse, tanke eller känsla, som dikten vill förmedla, måste koncentreras i några få ord.

Hård pärm, 128 sidor

ISBN 978-91-980837-4-3

0