Jubelgodbitar från Grönköping

jgbitar2011Jubelgodbitar från Grönköping innehåller ett gediget urval artiklar och notiser från Grönköpings Veckoblad. Under femtio år har Rolf Christerson medarbetat i detta illustra pressorgan och nästan 3 500 publicerade texter bär hans signum.

I boken intar, bland andra färgstarka personligheter, hr stadsrådet Joel Eriksson (S), hr informationssekreterare Viking Helmersson, frkn konferensvärdinnan Agneta Palmodin, 27, hr grundrektor Ludvig Hagwald, hr sparbanksdirektör Jules Vedbom, hr förre förrädaren Hildor Peterzohn, fru sociopsykolog Frida Pjälterud-Glad och industriroboten Gusten framträdande platser.

Politiker, tjänstemän, bonusdirektörer och allehanda expertorakel utsätts för jämförelsevis mild, ehuru träffande, satir i boken. (Kommunalt verksamma bör inte läsa texterna ensamma!)

Ett stort antal äkta anno dazumal-fotografier beledsagar rapporterna från den idealsvenska stadskommunen Grönköping, där daterad småstadscharm samsas med postmodernitetens trendiga avigsidor, så att relativt varsam samhälls- och livsstilskritik uppstår.

Boken, som utkom augusti 2011, är försedd med hård pärm och innehåller 192 sidor.

ISBN 978-91-975252-6-X

0