Om bokförlaget

Bokförlaget Siljan finns i Vikarbyn, Rättviks kommun. Förlagets första bok gavs ut till julen 1983: Godbitar från Grönköping.

Affärsidé: att ge ut böcker om ledarskap och humor av en författare (identisk med förlagschefen) som även håller kurser och seminarier i dessa ämnen för företag, kommuner och organisationer över hela landet.

Verksamhet: bokutgivning och personalutveckling – med utsikt över Siljan.

Produkter och tjänster:

Böcker: Skönlitteratur, dikter, texter från Grönköping, böcker om ledarskap och humor.

Seminarier, kurser och konferenser för personal- och organisationsutveckling:

Framtidens ledarskap—ett stimulerande halvdagsseminarium om praktiskt ledarskap idag och fram emot nästa årtusende.

Ledarskapets grunder—ett kortare seminarium om chefens/personalledarens viktigaste verktyg.

Chefsutveckling—ledarskap för laganda, individutveckling och förändring, ledarstilar, kommunikation, motivation, medarbetarsamtal, konflikthantering m.m.

Företagsutveckling—personaldag för delaktighet och framtidsberedskap: samarbetsförväntningar, ansvarsförhandling och handlingsplan.

Vuxenpedagogisk rådgivning och träning.

Humor, skratt och hälsa—ett kort seminarium om humorns betydelse för samarbete, kommunikation, ledarskap, kreativitet och hälsa. OBS! Endast för humorsinnade!

Grönköping speglar samhället—ett föredrag om den mest normalsvenska av kommuner med belysande citat från Grönköpings Veckoblad.

Kontaktperson: Rolf Christerson, rolf at bokforlaget-siljan.nu, tel 0248-205 89, 795 70 VIKARBYN.

0