Bokförlaget Siljan

Bokförlaget Siljan finns i Vikarbyn, Rättviks kommun. Förlagets första bok gavs ut till julen 1983: Godbitar från Grönköping.

Affärsidé: att ge ut böcker om ledarskap och humor av en författare (identisk med förlagschefen) som även håller kurser och seminarier i dessa ämnen för företag, kommuner och organisationer över hela landet.

Verksamhet: bokutgivning och personalutveckling – med utsikt över Siljan.

Produkter och tjänster:

Chefens idéboken inspirerande och lättläst bok om 40 olika aspekter av praktiskt ledarskap. Mängder av tips, idéer och checklistor för både nyblivna och erfarna chefer.

Chefens humorbokroliga historier, vitsar och aforismer att ta till vid knepiga situationer i arbetet.

Chefens tröstbok99 problemsituationer från chefens vardag beskrivs kortfattat och roliga råd ges i anslutning till dessa. Ny, utökad upplaga oktober 1998.

Chefens nöjesbok – ett urval kåserier om ledarskap och andra personalfrågor hämtade från olika tidningar och tidskrifter.

Godbitar från Grönköping – innehåller ett urval av Rolf Christersons mer än 2400 artiklar och notiser under 40 år som skribent i Veckobladet, med tyngdpunkt på 1996-2001.

Pedagogiska godbitar från Grönköping – innehåller ett urval artiklar och notiser från Grönköpings Veckoblad 2001 – 2006

Affärsmässiga godbitar från Grönköping – ett urval artiklar och notiser från Grönköpings Veckoblad på temat näringsliv, affärsvärld och banker.

Kommunala godbitar från Grönköping – texturval från Grönköpings Veckoblad på temat kommunala krångligheter och administrativa finesser.

Elden är tusentals år (dikter 2005)

Nu går jag genom klippan (roman 2004)

Universum och jag (roman 2003)

Aktuella aforismer (2002)

Första fallet (kriminalroman 2000)

Kanonstaden (1998),

Livet börjar lekande, Livets mening, Läroliv.

Framtidens ledarskap—ett stimulerande halvdagsseminarium om praktiskt ledarskap idag och fram emot nästa årtusende.

Ledarskapets grunder—ett kortare seminarium om chefens/personalledarens viktigaste verktyg.

Chefsutveckling—ledarskap för laganda, individutveckling och förändring, ledarstilar, kommunikation, motivation, medarbetarsamtal, konflikthantering m.m.

Företagsutveckling—personaldag för delaktighet och framtidsberedskap: samarbetsförväntningar, ansvarsförhandling och handlingsplan.

Vuxenpedagogisk rådgivning och träning.

Humor, skratt och hälsa—ett kort seminarium om humorns betydelse för samarbete, kommunikation, ledarskap, kreativitet och hälsa. OBS! Endast för humorsinnade!

Grönköping speglar samhället—ett föredrag om den mest normalsvenska av kommuner med belysande citat från Grönköpings Veckoblad.

Kontaktperson:

Rolf Christerson

rolf@bokforlaget-siljan.nu

tel 0248-205 89,

795 70 VIKARBYN.