Idéseminarium

Idéseminarium för företag och organisationer
(hel- eller halvdag)

All förändring börjar med probleminsikt och utvecklingsvilja. Med lagom djärva idéer och kreativt tänkande som kopplas till kunskap och kompetens kan förändringsarbetet lyckas och leda till en bättre utveckling för de enskilda medarbetarna och för företaget.

Den här idédagen bygger på korta praktiska övningar, öppen kommunikation och små doser teori under ledning av författaren Rolf Christerson, som arbetat med ledarskap, kommunikativ pedagogik och grupputveckling i små och stora företag och organisationer under många år.

Vad gör företaget? Vilka produkter och tjänster erbjuder vi.
Hur sker detta?
Hur kan de interna rutinerna förbättras?
Får alla använda sin kompetens på rätt sätt?
Vad gör vi för att behålla nuvarande kunder?
Var finns nya, möjliga kunder?

Vad vill företaget?
Mål och visioner.
Meningen med verksamheten.
Hur blir var och en mer engagerad?

Om kreativitet och förändring
Att se med nya ögon
Att förutse framtiden
Vilka behov finns nu och i morgon?
Vad skulle vi kunna göra annorlunda?

Kontakt: rolf at bokforlaget-siljan.nu eller tel 0248-205 89.

0