Humorkurs

Seminarium med Rolf Christerson:
Humor i arbetet
Humor befrämjar kreativitet och samarbete, mildrar stress och konflikter. Dessutom är det roligt.

– Vad är humor?
– Vitsen med humor?
Bättre ledarskap och samarbete, stressreducering, befrämjar kreativitet och inlärning, underlättar kommunikation och förändringsprocesser, hälsosamt.
– Vad är roligt?
Skämt i ord, bild och handling.
Exempel, test, övningar.
– Humor lyfter vardagsarbetet.
Konkreta exempel på hur företag i USA och andra länder använder humor. Hur kan vi praktiskt tillämpa idéer för att celebrera, visa uppskattning, skapa överraskningar, stärka lagandan och öka arbetsglädjen?

Human humor i arbetet ger balans, distans och tolerans, främjar fokuseringen, frigör kreativitet och energi!

  • Det här seminariet passar bäst för dem som redan inser att humor är en kvalitetsbefrämjande ingrediens i det seriösa arbetslivet och som vill få konkreta tips, idéer och uppslag till hur man kan använda humor i den egna organisationen. Seminariet förvandlar däremot inte dysterkvistar till muntergökar.
  • Seminariet kan omfatta från två till sex timmar (beroende på hur många exempel och övningar som tas med).
  • Antalet deltagare kan vara allt från ett fåtal till ett hundratal.

En aktiverande och inspirerande konferens!

Ps: Givetvis kan även mer renodlade seminarier om ledarskap, förändring och pedagogik/inlärning//studieteknik beställas.

Kontakt: rolf at bokforlaget-siljan.nu eller tel 0248-205 89.

0